428/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 maj 2011

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Brittiska Jungfruöarna samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av finansministern, föreskrivs:

1 §

Avtalet om utbyte av upplysningar avseende skatter, avtalet för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer, avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik och avtalet om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap som ingicks i Köpenhamn den 18 maj 2009 mellan Republiken Finlands regering och Brittiska Jungfruöarnas regering är i kraft från och med den 20 maj 2010 så som därom har överenskommits.

Avtalen har godkänts av riksdagen den 10 november 2009 och av republikens president den 20 november 2009. Noterna om deras godkännande har utväxlats den 20 april 2010.

2 §

Lagen den 20 november 2009 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Brittiska Jungfruöarna (916/2009), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 13 maj 2011.

3 §

De bestämmelser i avtalen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 13 maj 2011.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 59/2011)

  Helsingfors den 6 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.