405/2011

Utfärdad i Helsingfors den 3 maj 2011

Kommunikationsministeriets förordning om användning av alkolås vid skol- och dagvårdskörningar

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 3 mom. i lagen om användning av alkolås vid skol- och dagvårdskörningar (1110/2010):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår närmare bestämmelser om inställning av alkolås enligt lagen om användning av alkolås vid skol- och dagvårdskörningar.

2 §
Alkoholhalten i utandningsluften

Alkolåset ska ställas in så att det hindrar att fordonet startar om alkoholhalten i förarens utandningsluft är minst 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft.

3 §
Volymen av godkänt utandningsprov

Alkolåset ska ställas in så att volymen av ett godkänt utandningsprov är minst 1,0 liter.

4 §
Tidsfristen för att starta fordonet efter godkänt utandningsprov och efter att motorn har stängts av

Alkolåset ska ställas in så att fordonet kan startas inom högst 45 minuter efter ett godkänt utandningsprov. Efter att motorn stängts av ska fordonet inom högst 45 minuter kunna startas på nytt utan att alkolåset kräver ett utandningsprov.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

  Helsingfors den 3 maj 2011

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överingenjör
Mikko Karhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.