397/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 april 2011

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Saint Vincent och Grenadinerna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av finansministern, föreskrivs:

1 §

Det i Paris den 24 mars 2010 mellan Republiken Finlands regering och Saint Vincent och Grenadinernas regering ingångna avtalet om upplysningar i fråga om skatteärenden är i kraft från och med den 28 april 2011 så som därom har överenskommits.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 4 maj 2010 och av republikens president den 21 maj 2010. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 29 mars 2011.

2 §

Lagen den 21 maj 2010 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Saint Vincent och Grenadinerna om upplysningar i fråga om skatteärenden (441/2010), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 6 maj 2011.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2011.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 54/2011)

  Helsingfors den 29 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.