388/2011

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 29 april 2011

Lag om upphävande av vissa bestämmelser i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i vägtrafiklagen (267/1981) 66, 67, 75, 76, 76 a, 77, 78, 78 a, 79, 79 a, 80 och 81 § samt 108 § 4 mom. sådana de lyder, 66 § i lagarna 367/2002 och 1291/2009, 67 § i lag 103/1994, 75 § i lagarna 676/1990, 754/1995, 546/1999, 1103/2004 och 15/2010, 76 § i lagarna 1199/2002, 440/2008 och 481/2010, 76 a § i lag 587/2005, 77 § i lagarna 676/1990, 1242/1997 och 440/2008, 78 och 80 § i lag 1103/2004, 78 a § i lag 15/2010, 79 § i lagarna 676/1990 och 435/1991, 79 a § i lag 440/2008, 81 § i lag 676/1990 och 108 § 4 mom. i lag 1091/2002.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

RP 212/2010
KoUB 23/2010
RSv 269/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EGT nr L 403; 30.12.2006, s. 18
Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26
Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

  Helsingfors den 29 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.