374/2011

Utfärdad i Helsingfors den 28 april 2011

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om rådet för brottsförebyggande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning om rådet för brottsförebyggande (396/2007) 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Rådets sammansättning

Rådet består av en ordförande och en vice ordförande samt högst 16 andra medlemmar av vilka var och en har en personlig suppleant. Statsrådet bestämmer rådets sammansättning för tre år i sänder.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

  Helsingfors den 28 april 2011

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringssekreterare
Juho Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.