346/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 april 2011

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom. i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning  (48/1997), sådant det lyder i lag 53/2011:

1 §
Tillämpningsområde

När en studerande utnyttjar annan transport än kollektivtrafik för skolresan, ska det stöd för skolresor som enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) utbetalas till honom eller henne beräknas enligt de kalkylerade kostnader som anges i bilagan.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

Genom denna förordning upphävs den av undervisningsministeriet utfärdade förordningen om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor (940/2009) jämte bilaga.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 6 april 2011

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Regeringssekreterare
Piritta Väinölä

Bilaga

Skolresans längd högst (km) / Kalkylerad kostnad för skolresan i en riktning (euro)

6  2,05
9  2,24
12  2,52
16  2,79
20  3,26
25  3,79
30  4,39
35  4,96
40  5,48
45  5,98
50  6,45
60  7,56
70  8,60
80  9,59
90 10,51
100 11,36

För varje hel färdsträcka om tio kilometer med vilken skolresan i en riktning överskrider 100 kilometer är den kalkylerade kostnaden för skolresan 0,85 euro.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.