342/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 april 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 66 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010):

1 §
Serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning

Ersättning för kostnader för specialiseringsutbildning för läkare och tandläkare enligt 60 § 2 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) betalas förutom till de serviceproducenter som nämns i 60 § 2 mom. hälso- och sjukvårdslagen även till Kottby Rehabiliteringscenter, för vilket Invalidförbundet rf är huvudman, sjukhuset Orton Oy, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron, för vilket Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö är huvudman, FRK Blodtjänst, för vilken Finlands Röda Kors är huvudman, samt Tekonivelsairaala Coxa Oy till den del universitetet har anlitat dem för specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare.

2 §
Serviceproducenter som är berättigade till finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå

Om finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå enligt 61 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) kan ansökas förutom av de serviceproducenter som nämns i 61 § 3 mom. i hälso- och sjukvårdslagen även av Kottby Rehabiliteringscenter, för vilket Invalidförbundet rf är huvudman, sjukhuset Orton Oy, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron, för vilket Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö är huvudman, FRK Blodtjänst, för vilken Finlands Röda Kors är huvudman, samt Tekonivelsairaala Coxa Oy.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 8 april 2011

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.