323/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 april 2011

Lag om ändring av lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om barndagvård (36/1973) en ny 11 c § som följer:

11 c §

Kommunen kan ordna barndagvård för ett barn som bor i en annan kommun även i andra fall än i de fall som avses i 15 § i socialvårdslagen (710/1982).


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 322/2010
ShUB 53/2010
RSv 314/2010

  Helsingfors den 8 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.