308/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 april 2011

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av finansministern, föreskrivs:

1 §

Det i Paris den 27 maj 2010 ingångna protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden träder i kraft den 1 juni 2011 så som därom har överenskommits.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 23 november 2010 och av republikens president den 10 december 2010. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos generalsekreteraren av Organisationen för utveckling och samarbete den 21 december 2010.

2 §

Lagen den 10 december 2010 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden (1097/2010), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 1 juni 2011.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 40/2011)

  Helsingfors den 8 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.