287/2011

Utfärdad i Helsingfors den 31 mars 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om riktat fiske efter strömming på Östersjöns centralbassäng

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §
Upphävande av förordning

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om riktat fiske efter strömming på Östersjöns centralbassäng (143/2011).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2011.

  Helsingfors den 31 mars 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Ali Lindahl

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.