286/2011

Utfärdad i Helsingfors den 31 mars 2011

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1289/2010) ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och är i kraft till utgången av 2012. Förordningens 8 § 2 mom. är i kraft till och med den 31 maj 2011.

Avgifterna för prestationer i ärenden som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tas ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011

  Helsingfors den 31 mars 2011

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.