285/2011

Utfärdat i Helsingfors den 30 mars 2011

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriets

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik  JSM:s  föreskriftssamling  nr utfärdad träder i kraft
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter  11/11 30.3.2011 8.4.2011
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar  15/11 30.3.2011 8.4.2011
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter  16/11 30.3.2011 8.4.2011

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 09 160 52313.

  Helsingfors den 30 mars 2011

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.