276/2011

Given i Helsingfors den 25 mars 2011

Lag om ändring av havsskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till havsskyddslagen (1415/1994) en ny 11 a § som följer:

11 a §
Beaktande av havsförvaltningsplan

Utöver vad som bestäms i 9—11 § ska Finlands miljöcentral i tillståndsprövningen i tillämpliga delar ta hänsyn till de omständigheter som berör havets tillstånd och användning inom verksamhetens influensområde enligt vad som anges i den havsförvaltningsplan som avses i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004).


Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

RP 323/2010
MiUB 19/2010
RSv 297/2010

  Helsingfors den 25 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.