258/2011

Utfärdad i Helsingfors den 24 mars 2011

Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 61 § 2 mom. i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010):

1 §

Bestämmelserna i 15 §, 16 § 2 mom., 16 § 3 mom. 2 punkten, 23 §, 25 § 3 mom., 26 § 1 mom., 30 §, 34 § 2 mom. och 62 § 3 mom. i lagen om stöd för produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) träder i kraft den 25 mars 2011.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2011.

  Helsingfors den 24 mars 2011

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.