256/2011

Utfärdat i Helsingfors den 23 mars 2011

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem 14/11 22.3.2011 31.3.2011

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 09 160 52313.

Kommissionens direktiv 2010/38/EU (32010L0038); EGT nr L 154, 19.6.2010, s. 21
Kommissionens direktiv 2010/42/EU (32010L0042); EGT nr L 161, 29.6.2010, s. 6
Kommissionens direktiv 2010/77/EU (32010L0077); EGT nr L 293, 11.11.2010, s. 48
Kommissionens direktiv 2010/82/EU (32010L0082); EGT nr L 313, 30.11.2010, s. 10
Kommissionens direktiv 2010/83/EU (32010L0083); EGT nr L 315, 1.12.2010, s. 29
Kommissionens direktiv 2010/86/EU (32010L0086); EGT nr L 317, 3.12.2010, s. 36
Kommissionens direktiv 2010/92/EU (32010L0092); EGT nr L 338, 22.12.2010, s. 44

  Helsingfors den 23 mars 2011

Avdelningschef
Matti Aho

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.