249/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 mars 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kreditklass vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006), sådan paragrafen lyder i lag 219/2011:

1 §

De kreditklasser som avses i 6 § i lagen om beräkning av solvensgränsen  för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006) är

Kreditklass 1

Ratinginstitut
Fitch Ratings AAA – AA-
Moodýs Investors Service Aaa – Aa3
Standard and Pooŕs (McGraw-Hill International) AAA – AA-
DBRS AAA – AAL

Kreditklass 2

Ratinginstitut
Fitch Ratings A+ – BBB-
Moodýs Investors Service A1 – Baa3
Standard and Pooŕs (McGraw-Hill International) A+ – BBB-
DBRS AH – BBBL

Kreditklass 3

Ratinginstitut
Fitch Ratings BB+ eller lägre
Moodýs Investors Service Ba1 eller lägre
Standard and Pooŕs (McGraw-Hill International) BB+ eller lägre
DBRS BBH eller lägre
2 §

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2011.

  Helsingfors den 17 mars 2011

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Matematiker
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.