245/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 mars 2011

Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om radioutrustning på fartyg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen om radioutrustning på fartyg (31/1992).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

  Helsingfors den 10 mars 2011

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.