236/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 mars 2011

Lag om ändring av 14 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) 14 § 1 mom. som följer:

14 §
Jaktbrott, döljande av olagligt byte, jaktförseelse och brott mot bestämmelserna i jaktlagen i den ekonomiska zonen

Till straff för jaktbrott i den ekonomiska zonen döms enligt 48 a kap. 1 och 1 a i strafflagen. För döljande av olagligt byte i den ekonomiska zonen döms enligt 48 a kap. 4 och 4 a § i strafflagen.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

RP 221/2010
LaUB 33/2010
RSv 302/2010

  Helsingfors den 11 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.