231/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 mars 2011

Lag om upphävande av 3 § 1 och 2 mom. i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 3 § 1 och 2 mom. i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978).

2 §

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2011.

RP 220/2010
EkUB 39/2010
RSv 289/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG (308L0122); EGT nr L 33, 3.2.2009, s. 10

  Helsingfors den 11 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.