182/2011

Utfärdad i Helsingfors den 3 mars 2011

Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om tullverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning om tullverket (205/2008) 11 § som följer:

11 §
Delegation

Vid tullverket finns en delegation som stöder den strategiska planeringen och behandlar riktlinjerna för tullverkets verksamhet och dess utveckling samt planeringsfrågor. Delegationen består av generaldirektören och högst 11 andra medlemmar, av vilka en representerar tullverkets personal. Finansministeriet tillsätter delegationen på framställning av Tullstyrelsen för viss tid, dock högst fyra år.


Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2011.

Helsingfors den 3 mars 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Överinspektör
Pirjo Lahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.