178/2011

Utfärdat i Helsingfors den 17 februari 2011

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av MRSA-bakterie hos svin

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat giltighetstid
JSM:s förordning om övervakning av MRSA-bakterie hos svin 3/VLA/2011 16.2.2011 1.4.2011-31.12.2012

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärväsendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09) 160 01.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG (32003L0099); EUT nr L 325, 12.12.2003, s. 31

Helsingfors den 17 februari 2011

Avdelningschef
Matti Aho

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.