161/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 februari 2011

Lag om ändring av 1 § i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (1203/1992) 1 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 1468/2009, och

ändras 1 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 1468/2009, som följer:

1 §
Ärenden som ska behandlas

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd är verksam som självständig besvärsmyndighet, hos vilken ändring i följande myndigheters och samfunds beslut söks genom besvär:


4) Finlands viltcentral,Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 237/2010
GrUU 48/2010
JsUB 23/2010
RSv 275/2010

Helsingfors den 18 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.