157/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 februari 2011

Lag om upphävande av 17 § 2 mom. i viltskadelagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 17 § 2 mom. i viltskadelagen (105/2009).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. Den tillämpas dock från och med den 1 januari 2011.

LM 121/2010
JsUB 26/2010
RSk 44/2010

Helsingfors den 18 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.