153/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 februari 2011

Lag om ändring av 8 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 8 § 2 mom. 8 punkten som följer:

8 §
Rätt till bostadsbidrag

Rätt till bostadsbidrag har också den som fyllt 16 år och som får


8) invalidpension (sjukpension) eller efterlevandepension enligt lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter (329/1967), lagen om familjepension efter riksdagsledamöter (107/1990) eller lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom (870/1977), samtDenna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

LM 115/2010
ShUB 47/2010
RSk 39/2010

Helsingfors den 18 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.