151/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 februari 2011

Lag om ändring av lagen om familjepension efter riksdagsman

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om familjepension efter riksdagsman (107/1990) lagens rubrik, 1 § 1 mom. och 2 §, av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 833/2004, som följer:

L a g

om familjepension efter riksdagsledamöter

1 §

När en person som avses i 1 § 1 mom. i lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter (329/1967) har avlidit betalas efter honom eller henne familjepension med statliga medel i tillämpliga delar enligt samma bestämmelser som gäller för arbetstagare som varit i statens tjänst, om inte något annat föreskrivs nedan.


2 §

Då familjepension enligt denna lag samordnas gäller för samordningsgrunden vad som föreskrivs i 8 § i lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. Den tillämpas på riksdagsledamöter vars uppdrag som riksdagsledamot har börjat första gången efter att lagen trädde i kraft.

LM 115/2010
ShUB 47/2010
RSk 39/2010

Helsingfors den 18 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.