142/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 februari 2011

Statsrådets förordning om ändring av bilaga III till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008) bilaga III som följer:


Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets beslut av den 2 december 2010 om att 4-metylmetkatinon (mefedron) ska underställas kontrollåtgärder 2010/760/EU

Helsingfors den 17 februari 2011

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Bilaga III

Följande ämnen, om vars innefattande i kontrollen har beslutats i enlighet med rådets beslut vilka fattats med stöd av den gemensamma åtgärden om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av syntetiska droger (97/396/RIF) eller rådets beslut 2005/387/RIF om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen

1-Bensylpiperazin (BZP) (1-bensyl-1,4-diazacyklohexan eller N-bensylpiperazin)

2C-I (2,5-dimetoxi-4-jodfenetylamin)

2C-T-2 (2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin)

2C-T-7 (2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin)

4-MTA (p-metyltioamfetamin eller 4-metyltioamfetamin)

4-MMC (4-metylmetkatinon eller mefedron)

PMMA (parametoximetylamfetamin eller N-metyl-1-(4-metoxifenyl)-2-aminopropan)

TMA-2 (2,4,5-trimetoxiamfetamin)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.