140/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 februari 2011

Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om skyldighet att informera om hälsorisker på arbetsplatsen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om skyldighet att informera om hälsorisker på arbetsplatsen (210/1987).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Helsingfors den 17 februari 2011

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Konsultativ tjänsteman
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.