132/2011

Utfärdat i Helsingfors den 10 februari 2011

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem 8/11 10.2.2011 24.2.2011

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 09 160 52313.

Kommissionens direktiv 2010/25/EU (32010L0025); EGT nr L 69, 19.3.2010, s. 11
Kommissionens direktiv 2010/27/EU (32010L0027); EGT nr L 104, 24.4.2010, s. 54
Kommissionens direktiv 2010/28/EU (32010L0028); EGT nr L 104, 24.4.2010, s. 57
Kommissionens direktiv 2010/29/EU (32010L0029); EGT nr L 106, 28.4.2010, s. 9
Kommissionens direktiv 2010/39/EU (32010L0039); EGT nr L 156, 23.6.2010, s. 7
Kommissionens direktiv 2010/58/EU (32010L0058); EGT nr L 221, 24.8.2010, s. 12
Kommissionens direktiv 2010/70/EU (32010L0070); EGT nr L 283, 29.10.2010, s. 27
Kommissionens direktiv 2010/81/EU (32010L0081); EGT nr L 310, 26.11.2010, s. 11

Helsingfors den 10 februari 2011

Avdelningschef
Matti Aho

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.