123/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 februari 2011

Lag om ändring av 5 § i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

5 §
Jäv för allmänna intressebevakare

En allmän intressebevakare kan dock företräda sin huvudman, även om motparten företräds av en annan allmän intressebevakare som är anställd hos samma serviceproducent, om han eller hon inte själv har företrätt motparten i samma ärende eller i ett annat ärende där de omständigheter som kommit fram kan ha betydelse för det aktuella ärendet.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

RP 203/2010
LaUB 28/2010
RSv 251/2010

Helsingfors den 11 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.