114/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 februari 2011

Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om intressebevakningsfullmakt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om intressebevakningsfullmakt (781/2010):

1 §

Lagen om ändring av lagen om intressebevakningsfullmakt (781/2010) träder i kraft den 1 mars 2011.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Helsingfors den 10 februari 2011

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsråd
Markku Helin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.