62/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 januari  2011

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om internationellt skydd av vuxna samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpningen av konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av justitieministern, föreskrivs:

1 §

Den i Haag den 13 januari 2000 ingångna konventionen om internationellt skydd av vuxna träder i kraft den 1 mars 2011 så som därom har avtalats.

Konventionen har godkänts av riksdagen den 21 juni 2010 och av republikens president den 3 september 2010. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Konungariket Nederländernas utrikesministerium den 19 november 2010.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationellt skydd av vuxna och om tillämpningen av konventionen (779/2010) träder i kraft den 1 mars 2011.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 11/2011)

  Helsingfors den 21 januari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.