60/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ett sekretariat för partnerskapet för transport och logistik inom den nordliga dimensionen samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av trafikministern, föreskrivs:

1 §

Överenskommelsen om ett sekretariat för partnerskapet för transport och logistik inom den nordliga dimensionen är i kraft från den 10 december 2010 så som därom har överenskommits.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 19 oktober 2010 och av republikens president den 22 oktober 2010.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ett sekretariat för partnerskapet för transport och logistik inom den nordliga dimensionen (890/2010) träder i kraft den 31 januari 2011.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2011.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 7/2011)

  Helsingfors den 21 januari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.