42/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Vitryssland om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av förvaltnings- och kommunministern för behandling av ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 18 december 2009 undertecknade överenskommelsen med Vitryssland om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor, som godkänts av riksdagen den 6 oktober 2010 och av republikens president den 29 oktober 2010, är i kraft från och med den 24 januari 2011 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 29 oktober 2010 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vitryssland om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor (918/2010) träder i kraft den 24 januari 2011.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2011.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 3/2011)

  Helsingfors den 21 januari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.