10/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 januari 2011

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Pehr Kalm

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

För att hedra upptäcktsresanden Pehr Kalm präglas ett jubileumsmynt i silver med valören 10 euro.

2 §

Jubileumsmyntet tillverkas av en silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 33,0 ± 0,1 millimeter och dess vikt 17,0 ± 0,5 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmyntet är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens stiliserade initialer ev, Ab Myntverket i Finlands logotyp och symbolen för Europa-myntserien.          

Myntets kant är räfflad.

5 §

Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets valörsida avbildas en gestalt med lantmäteriutrustning och i bakgrunden ett landskap som avbildar Niagarafallen. På myntets högra sida finns valörbeteckningen 10 €. På myntets vänstra sida finns texten PEHR KALM 1716 – 1779. Längs myntets övre kant löper texten APOSTOLVS LINNAEI.

På myntets teckensida finns en bredbladig kalmia avbildad. I blommorna finns detaljer i violett färgtryck. Ovanför växten finns texten SUOMI FINLAND 2011. Under växten finns texten KALMIA LATIFOLIA.

6 §

En del av jubileumsmynten är specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt. 

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntet framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 21 januari 2011.

Helsingfors den 11 januari 2011

Finansminister
Jyrki Katainen

Regeringsråd
Raine Vairimaa 

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.