8/2011

Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2011

Statsrådets förordning  om ändring av 3 § i förordning om miljöministeriet

 I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning om miljöministeriet (708/2003) 3 § sådan den lyder i förordning 1287/2009, som följer:


3 §
Ämbetsverk inom ministeriets ansvarsområde

 Till miljöministeriets ansvarsområde hör Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Finlands miljöcentral, statens bostadsfond och oljeskyddsfonden. Miljöministeriet styr regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Säkerhets- och kemikalieverket samt Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom sitt      ansvarsområde.Denna förordning träder i kraft den 20  januari 2011.

Helsingfors den 13 januari 2011

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Förvaltningsdirektör
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.