2/2011

Utfärdad i Helsingfors den 12 januari 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Fiske efter vassbuk eller strömming med fiskefartyg som är registrerade i Finland inom ICES delområden 22—28 samt delområde 29 söder om breddgraden 59°30′N är förbjudet med undantag av småskaligt riktat trålfiske efter strömming som avses i 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning (1188/2010).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2011 och är i kraft till den 31 december 2011.

Helsingfors den 12 januari 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativa tjänstemannen
Ali Lindahl

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.