1413/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om upphävande av 169 a § 2 mom. i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 169 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 350/1995.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 122/2010
RP 258/2010
FiUB 47/2010
RSv 240/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.