1402/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om upphävande av 12 § 2 mom. i fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 12 § 2 mom. i fordonsskattelagen (1281/2003).

2 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Det 12 § 2 mom. som upphävs tillämpas dock vid beräkning av skattebeloppet per dag för den tid som slutar 366 dagar efter det att lagen trätt i kraft.

RP 147/2010
FiUB 51/2010
KoUU 12/2010
EkUU 24/2010
MiUU 18/2010
JuUU 20/2010
RSv 256/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.