1307/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om temporärt avgiftsbelagda utbildningsprogram vid universiteten

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § i universitetslagen (558/2009):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning anges vilka till högre högskoleexamen ledande utbildningsprogram på främmande språk vid universiteten som universiteten med stöd av 10 § i universitetslagen (558/2009) kan ta ut avgifter för av de studerande som antagits till utbildningsprogrammen.

2 §
Avgiftsbelagda utbildningsprogram vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitet kan ta ut avgifter för följande utbildningsprogram:

1) Master's Degree Programme in Food of Life - The Science of Animal-Derived Foods,

2) Master's Degree Programme in Economy, State and Society,

3) Master's Degree Programme in Advanced Spectroscopy in Chemistry.

3 §
Avgiftsbelagda utbildningsprogram vid Östra Finlands universitet

Östra Finlands universitet kan ta ut avgifter för följande utbildningsprogram:

1) Master's Degree Programme in Molecular Medicine and Biotechnology,

2) Master's Degree Programme in Neurobiology,

3) Master's Degree Programme in Public Health,

4) Master's Degree Programme (CBU) in Public Health,

5) Master's Degree Programme in Public Health Nutrition,

6) Master's Degree Programme in Information Technology,

7) Master's Degree Programme in International Social Work,

8) Master's Degree Programme in Atmospheric Sciences and Biogeochemical Cycles,

9) Master's Degree Programme in Environmental Biology and Biogeochemistry,

10) Master's Degree Programme in Health Promotion in Nursing Science,

11) Master's Degree Programme in Medical Physics and Engineering,

12) Master's Degree Programme in General Toxicology and Environmental Health Risk Assessment,

13) Master's Degree Programme in Clinical Linguistics,

14) Master's Degree Programme in European Forestry,

15) Master's Degree Programme in Human Geography,

16) Master's Degree Programme in Cultural Diversity,

17) Master's Degree Programme in Media Computing and Optical Technology,

18) Master's Degree Programme in Research Chemists,

19) Master's Degree Programme in Color Informatics and Media Technology,

20) Master's Degree Programme in Information and Communication Technologies for Development,

21) Master's Degree Programme in Clinical Linguistics,

22) MSc in Photonics.

4 §
Avgiftsbelagda utbildningsprogram vid Jyväskylä universitet

Jyväskylä universitet kan ta ut avgifter för följande utbildningsprogram:

1) Master's Degree Programme in Intercultural Communication,

2) Master's Degree Programme in Nanoscience,

3) Master's Degree Programme in Biology of Physical Activity,

4) Master's Degree Programme in Corporate Environmental Management,

5) Master's Degree Programme in Development and International Cooperation,

6) Master's Degree Programme in Sport Science and Management,

7) Master's Degree Programme in Sustainable Management of Inland Aquatic Resources,

8) Master's Degree Programme in Digital Culture,

9) Master's Degree Programme in Renewable Energy,

10) Master's Degree Programme in Mobile Technology and Business,

11) Master's Degree Programme in Educational Leadership,

12) Master's Degree Programme in Entrepreneurship in Family Business,

13) Master's Degree Programme in Music, Mind and Technology,

14) Master's Degree Programme in Gerontology,

15) Master's Degree Programme in Sport and Exercise Psychology.

5 §
Avgiftsbelagda utbildningsprogram vid Uleåborgs universitet

Uleåborgs universitet kan ta ut avgifter för följande utbildningsprogram:

1) Master's Programme in International Business,

2) Master's Programme in Financial and Management Accounting,

3) Master's Programme in Finance and Economics,

4) Master's Degree Programme (BCBU) in Software and System's Development in Global Enviroment,

5) Master's Degree Programme in Architectural Design,

6) Master's Degree Programme in Astronomy and Space Physics,

7) Master's Degree Programme in Barents Environmental Engineering (BCBU),

8) Master's Degree Programme in Education and Globalisation,

9) Master's Degree Programme in Protein Science and Biotechnology,

10) Master's Degree Programme in Synchrotron Radiation Based Science and Accelerator Physics,

11) Master's Degree Programme in Wireless Communications Engineering,

12) Master's Degree Programme in Magnetic Resonance in Materials,

13) Master's Degree Programme in Nordic Technology Enhanced Learning,

14) Master's Degree Programme in Ecology and Population Genetics.

6 §
Avgiftsbelagda utbildningsprogram vid Tammerfors universitet

Tammerfors universitet kan ta ut avgifter för följande utbildningsprogram:

1) Master's Degree Programme in Health Sciences (Public Health),

2) Master's Degree Programme in Health Sciences (International Health),

3) Master's Degree Programme in Higher Education,

4) Master's Degree Programme in Social Sciences,

5) Master's Degree Programme (CBU) in International Relations,

6) Master's Degree Programme in Software Development,

7) Master's Degree Programme in User Interface Software Development,

8) Master's Degree Programme in Interactive Technology.

7 §
Avgiftsbelagda utbildningsprogram vid Åbo universitet

Åbo universitet kan ta ut avgifter för följande utbildningsprogram:

1) Master's Degree Programme in Management of Information Technology,

2) Master's Degree Programme in Futures Studies.

8 §
Avgiftsbelagda utbildningsprogram vid Vasa universitet

Vasa universitet kan ta ut avgifter för följande utbildningsprogram:

1) Master's Degree Programme in International Business,

2) Master's Degree Programme in Finance,

3) Master's Degree Programme in Intercultural Studies in Communication and Administration,

4) Master's Programme in Telecommunication Engineering,

5) Master's Programme in Industrial Management.

9 §
Avgiftsbelagda utbildningsprogram vid Villmanstrands tekniska universitet

Villmanstrands tekniska universitet kan ta ut avgifter för följande utbildningsprogram:

1) Degree Programme in Energy Technol-ogy,

2) Degree Programme in Electrical Engi-neering,

3) Degree Programme in Environmental Engineering,

4) Degree Programme in Chemical Engi-neering,

5) Degree Programme in Mechanical En-gineering,

6) Degree Programme in Technomathe-matics and Physics,

7) Degree Programme in Information Technology,

8) Degree Programme in Industrial Man-agement,

9) Degree Programme in Business Administration.

10 §
Avgiftsbelagda utbildningsprogram vid Aalto-universitetet

Aalto-universitetet kan ta ut avgifter för följande utbildningsprogram:

1) Master's Degree Programme in Accounting,

2) Master's Degree Programme in Finance,

3) Master's Degree Programme in Information and Service Management,

4) Master's Degree Programme in International Business,

5) Master's Degree Program in International Business Communication,

6) Master's Degree Programme in Strategy,

7) Master of Arts Programme in Film and Television,

8) Master of Arts Programme in Design for Theatre, Film and Television,

9) Master of Arts Programme in Textile Art and Design,

10) Master of Arts Programme in Industrial and Strategic Design,

11) Master of Arts Programme in Fashion and Clothing Design,

12) Master of Arts Programme in Graphic Design,

13) Master of Arts Programme in Photography,

14) Master's Degree Programme in New Media,

15) Master of Arts Programme in Applied Art and Design,

16) Master of Arts Programme in Spatial Design,

17) Master of Arts Programme in Furniture Design,

18) Master of Arts Programme in Visual Culture,

19) Master of Arts Programme in Fine Arts,

20) Master's Degree Programme in Environmental Art,

21) Master's Degree Programme in ePedagogy Design,

22) Master's Degree Programme in Sound in New Media,

23) Master's Programme in Communications Ecosystem,

24) Master's Programme in Communications Engineering,

25) Master's Programme in Electrical Engineering,

26) Master's Programme in Environmental Technology,

27) Master's Programme in Forest Products Technology,

28) Master's Programme in Foundations of Advanced Computing,

29) Master's Programme in Geoinformatics,

30) Master's Programme in Machine Learning and Data Mining,

31) Master's Programme in Mechanical Engineering,

32) Master's Programme in Micro and Nanotechnology,

33) Master's Programme in Mobile Computing – Services and Security,

34) Master's Programme in Process Systems Engineering,

35) Master's Programme in Radio Science and Engineering,

36) Master's Programme in Service Design and Engineering,

37) Master's Programme in Service Management and Engineering,

38) Master's Programme in Strategy,

39) Master's Degree Programme in Space Science and Technology,

40) Master's Degree Programme in Security and Mobile Computing,

41) Master's Degree Programme in Minerals and Environmental Engineering,

42) Master's Degree Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems,

43) Master's Degree Programme in Computational and Systems Biology,

44) Master's Programme in Innovative and Sustainable Energy Engineering,

45) Master's Degree Programme in International Design Business Management,

46) Master's Degree Programme in Creative Sustainability,

47) Master's Degree Program in Marketing.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till och med den 31 december 2014.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning om temporärt avgiftsbelagda utbildningsprogram vid universiteten (125/2010).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2010

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Undervisningsråd
Birgitta Vuorinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.