1215/2010

Given i Helsingfors den 21 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 26 juni 2003 om inrikesministeriet (609/2003) 2 §, sådan den lyder i förordning 1118/2009, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör

Polisstyrelsen

centralkriminalpolisen

skyddspolisen

rörliga polisen

Polisyrkeshögskolan

Polisens teknikcentral

polisinrättningarna

Räddningsinstitutet

nödcentralsverket

Brandskyddsfonden

Migrationsverket

förläggningar för asylsökande

minoritetsombudsmannens byrå

diskrimineringsnämnden

Gränsbevakningsväsendet

Förvaltningens IT-central


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2010

Inrikesminister
Anne Holmlund

Räddningsöverdirektör
Pentti Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.