1208/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Lag om ändring av 4 § i lagen om Skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 4 § 2 mom. som följer:

4 §
Enheter

Bestämmelser om Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt finns i 24 §. Bestämmelser om Enheten för utredning av grå ekonomi finns i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 163/2010
FiUB 45/2010
RSv 228/2010

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.