1163/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av 5 § i lagen om försök med vikariehjälp för renskötare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försök med vikariehjälp för renskötare (1265/2009) 5 § 1 mom. som följer:

5 §
Ersättningens belopp

Maximiantalet vikariehjälpstimmar per renskötare som ersätts under ett kalenderår fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet före utgången av det föregående kalenderåret. Maximiantalet fastställs med beaktande av det anvisade anslaget för året i fråga.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 134/2010
ShUB 25/2010
RSv 177/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.