1162/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av 4 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) 4 § som följer:

4 §
Avbytarservicens kvantitet

Maximiantalet semesterdagar och extraledighetstimmar per pälsdjursuppfödare som kan ordnas under ett kalenderår fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet före utgången av det föregående kalenderåret. Maximiantalen fastställs med beaktande av det anvisade anslaget för året i fråga.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 134/2010
ShUB 25/2010
RSv 177/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.