1144/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av 21 § i barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnbidragslagen (796/1992) 21 § som följer:

21 §
Indexbindning

De belopp som nämns i 7 § justeras på det sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

Beloppen i 7 § motsvarar det för 2010 fastställda poängtal som avses i lagen om folkpensionsindex.

Den första i 21 § avsedda förhöjningen enligt lagen om folkpensionsindex görs när lagen träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 139/2010
ShUB 28/2010
RSv 185/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.