1137/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av 1 § i lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 mom. i lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Med kvinnoorganisationer avses i denna lag Naisjärjestöjen Keskusliitto ― Kvinno organisationernas Centralförbund r.y., Naisjärjestöt yhteistyössä ― Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry och Monika-Naiset liitto ry.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

LM 84/2010
AjUB 10/2010
RSk 29/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.