1136/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av lagen om Statens konstmuseum

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om Statens konstmuseum (566/2000) en ny 1 a § som följer:

1 a §

I anslutning till Statens konstmuseum finns statens konstverkskommission, om vilken föreskrivs särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 189/2010
KuUB 9/2010
RSv 213/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.