1051/2010

Utfärdad i Helsingfors den 3 december 2010

Lag om upphävande av 3 kap. 7 § i skadeståndslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 3 kap. 7 § i skadeståndslagen (412/1974).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 214/2010
KoUB 18/2010
RSv 211/2010

Helsingfors den 3 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.