987/2010

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur som betalas för 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur som betalas för 2010 (272/2010) 5 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 9 § som följer:

5 §
Bidragsbeloppet för mjölkkor

Inom stödregion A och B kan bidrag för mjölkkor beviljas till ett belopp av 135 euro per djurenhet.


8 §
Beloppet för bidrag för nötkreatur som betalas per djurenhet

I stödregionerna beviljas följande belopp per djurenhet i bidrag för nötkreatur:

Stödregion A―B Stödregion C1―C4
dikor och dikokvigor 160 euro/de 80 euro/de
tjurar och stutar 400 euro/de 220 euro/de

9 §
Utbetalning av bidrag

Bidrag för mjölkkor och nötkreatur betalas ut i två poster. Bidrag som baserar sig på de djurenheter som har samlats från och med den 1 januari till och med den 30 juni under det år som ligger till grund för stödet betalas ut tidigast i december samma år. I den första betalningsposten är bidragets storlek 100 procent av beloppet av bidraget per djurenhet. Den andra bidragsposten betalas ut före utgången av juni följande år.


Denna förordning träder i kraft den 24 november 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 november 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.