954/2010

Utfärdad i Helsingfors den 12 november 2010

Lag om ändring av 67 § i patentlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i patentlagen (550/1967) 67 § 1 mom., sådant det lyder i lag 243/1997, som följer:

67 §

Tingsrätten förordnar för varje kalenderår ett behövligt antal sådana sakkunniga som avses i 66 §. Före förordnandet ska rätten inhämta utlåtande av Teknologiska forskningscentralen VTT. Ingen får utan laga skäl vägra ta emot ett sådant uppdrag.Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 75/2010
EkUB 17/2010
RSv 136/2010

Helsingfors den 12 november 2010

Republikens President
TARJA HALON EN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.