904/2010

Utfärdad i Helsinfors den 29 oktober 2010

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen (1060/2006) om temporär ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och är i kraft till utgången av år 2011.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer under lagens giltighetstid.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 124/2010
FiUB 36/2010
RSv 155/2010

Helsingfors den 29 oktober 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.